Verkoop uw exclusieve huis in de Provence

Vendre
U wilt uw huis verkopen ?

U wilt uw huis verkopen ?


WAARDERING EN VERKOOP DOCUMENTEN
Het verkopen van een huis is voor menigeen een belangrijke stap. U verdient het om daar de hulp van de beste makelaar bij te krijgen: Provence Verte – Sotheby‘s International Realty. De meest kritische succesfactor voor de verkoop is een juiste waardering. Door onze jarenlange ervaring in onze regio zijn wij uitstekend toegerust om – lettend op alle relevante factoren- een faire verkoopprijs voor uw woning vast te stellen. Wij stellen de prijs vast op basis van de belangrijkste eigenschappen van uw huis: de ligging, de grootte en zaken als de aanwezigheid van een zwembad et cetera. Verder vergelijken wij uw huis met andere te koop staande woningen en de in het recente verleden gerealiseerde verkoopprijzen van verkochte huizen.  Zodra we samen een akkoord hebben bereikt over de vraagprijs van uw woning bieden wij u een verkoopopdracht, een zogeheten Mandat de vente, ter ondertekening aan. Ook stellen we een verkoopdossier van uw woning samen. In dit dossier archiveren we de aankoopakte van uw huis, de gegevens van het kadaster, de gemeentelijke bouwvergunningen, de bouwtekeningen van uw huis en de wettelijk voorgeschreven deskundigenrapporten. Op basis van de verzamelde gegevens stellen we een verkoop informatie memorandum op.  In dit memorandum beantwoorden we op voorhand alle vragen die een potentiële koper van uw huis kan stellen. Onze ervaring is dat het geven van volledige openheid van zaken de verkoop sneller en eenvoudiger maakt. 


SOORTEN MANDATEN
In Frankrijk bestaan 2 soorten verkoopopdrachten, zogeheten mandaten. Het mandaat met exclusiviteit (« mandat avec exclusivité ») en het mandaat  zonder exclusiviteit (« mandat sans exclusivité » of « mandat simple »)

Exclusief mandaat
Dit mandaat geeft Provence Verte - Sotheby's International Realty de exclusieve opdracht om uw huis te verkopen. De verkoopprovisie bedraagt  5,5% inclusief BTW van de verkoopprijs. Als u een koper aandraagt, beloopt de commissie 2,5% inclusief BTW van de gerealiseerde verkoopprijs. Uw grote voordeel van een exclusief mandaat is dat u precies weet welke makelaar op welke wijze met de verkoop van uw huis bezig is. als wij een streng geselecteerde collega een sub-mandaat willen geven doen we dat slechts in overleg met u.

Met een exclusief mandaat promoten wij uw huis op de volgende manier:
- Gedrukte media : 1/4 pagina in een promotie-magazine van in de Provence te koop staande huizen.  
- Promotie van uw eigendom in een Newsletter aan ons netwerk.
- Een exclusief aanbod van uw huis aan onze potentiële kopers met een toereikend budget.
- Presentatie van uw huis op de pagina „Exclusieve verkoop“ van onze site.
- Promotie van uw huis op een groot aantal exclusieve websites, die wij kunnen gebruiken dankzij onze verbinding met Sotheby‘s International Realty®.
- Promotie van uw eigendom ook op diverse sociale media promoten.

Provence Verte - Sotheby's International Realty onderhoudt nauwe contacten met enkele streng geselecteerde collega-makelaars. Als u ons een exclusief mandaat geeft betekent dat niet dat andere makelaars geen koper voor uw huis kunnen of mogen zoeken.  Wanneer een collega een koper voor uw eigendom vindt delen wij onze commissie met deze collega. Voor u ontstaan er dan geen verdere kosten.
Elk kwartaal berichten wij u over de voortgang van de verkoop. Wanneer uw huis na 3 maanden nog niet verkocht is gaan we samen met u de verdere verkoopstrategie bepalen. Als u Provence Verte - Sotheby's International Realty een exclusief mandaat toevertrouwt worden uw verkoopkansen in belangrijke mate vergroot. Tevens wordt daarbij de beste verkoopprijs gerealiseerd. Het samenwerken met een enkele makelaar is voor u overzichtelijker en samen zijn we daardoor in staat om inniger en succesvoller samen te werken. 

Mandaat zonder exclusiviteit
Met een niet-exclusief mandaat kunt u uw huis bij meerdere makelaars in de verkoop geven. Onze commissie bedraagt in dat geval 6% inclusief BTW van de door ons gerealiseerde verkoopprijs. 


PROMOTIESITES
Dankzij het merk Sotheby’s International Realty® en dankzij de daardoor ons ter beschikking staande sites zijn wij meer dan wie ook in staat om uw woning op de beste nationale en internationale sites te vermarkten.

Als relevante voorbeelden noemen wij: 
Sotheby’s International Realty® : ​​http://www.sothebysrealty.com
Sotheby’s Realty France-Monaco: ​​http://www.sothebysrealty-france.com
Provence Verte - Sotheby’s International Realty: http://www.provenceverte-sothebysrealty.com
Green Acres: ​​​​​http://www.green-acres.com
Propriétés de France : ​​​​http://www.proprietesdefrance.com
Explorimmo : ​​​​​http://www.explorimmo.com
James Edition: http://www.jamesedition.com
Primelocation : ​​​​http://www.primelocation.com
Financial Times: ​​​​http://www.ftpropertylistings.com
Luxury Estate: ​​​​​http://nl.luxuryestate.com


HET BEGELEIDEN VAN DE VERKOOP
Alles omvattende begeleiding van de verkoop van uw huis
- Maken van verkoopfoto‘s
- Reclame en promotieactiviteiten ontwikkelen
- Bemiddeling bij de verplicht voorgeschreven deskundigen-rapporten van uw eigendom  
- Het zoeken naar de koper
- Het voeren van de onderhandelingen
- Het bewaken van de (formele) overdracht van uw eigendom
- Het opzeggen van de contracten met de (energie-)leveranciers
- Het opstellen van een inventarislijst met passende prijzen als u uw huis gemeubileerd wenst te verkopen. 

Graag bespreken wij met u het verkooptraject 

* Verplichte vakken

Informatie van door u ingevulde formulieren worden voor het beheer en de monitoring van uw vragen opgeslagen in een geautomatiseerd bestand van Agency Name.  Overeenkomstig de wet "informatique et libertés ", kunt u uw recht op toegang tot uw gegevens gebruiken en die gegevens corrigeren door contact op te nemen met : Agence Name, agence adresse of door een email te sturen naar agence mail.